Dolenni

Mae Ebeneser yn aelod o Undeb Bedyddwyr Cymru ac yn cefnogi’r Gymdeithas Genhadol Fedyddiedig.

Mae ‘da ni ddiddordeb penodol yng ngwaith Huw ac Alexandra Anderson yn yr Eidal, Angus a Helen Douglas yn Nepal, a Stephen ac Ismay, ac Anne, a Mary yn Tunisia.

Baptist_Union_of_Wales_Logo

BMS World Mission