Beth a wnawn?

‘Rydym yn addoli Duw trwy gân, y Beibl, gweddi a chymdeithas.

Sul 11am & 6pm: Oedfa

Sul 11am: Ysgol Sul

Yr Ail Sul o’r mis 11am: Oedfa Deuluol

Prynhawn Mawrth 12pm: Astudiaeth Feiblaidd

Prynhawn Mawrth 1pm: Cwrdd Gweddi

Y Cyntaf a’r Trydydd Mercher o’r mis 2pm: Chwaeroliaeth

Prynhawn Mercher 4.30pm: Clwb Plant

Bore Gwener 9.30am: Bore Coffi